วิธีดูบัตร

ช่องทางที่ 1 บนเว็บไซต์ EventPass Ticket

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์ https://tickets.eventpass.co/th เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ จากนั้นให้กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

ขั้นตอนที่ 2 ทำการใส่ข้อมูลอีเมล, รหัสผ่าน เพื่อใช้เข้าสู่ระบบ จากนั้นให้กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากนั้นไปที่มุมขวาบน และกดปุ่ม "สถานะและประวัติคำสั่งซื้อ"

ขั้นตอนที่ 4 ระบบจะแสดงสถานะและประวัติคำสั่งซื้อทั้งหมดโดยจะมีการคัดกรองเป็น 3 ส่วนได้แก่ ทั้งหมด, รอชำระ และชำระเรียบร้อย หลังจากนั้นให้กดปุ่ม "รายละเอียด"

ขั้นตอนที่ 5 ระบบจะแสดงรายละเอียดของบ้านที่ท่านได้สั่งซื้อ และ QR Code


ช่องทางที่ 2 อีเมลที่ท่านใช้สมัครกับ EventPass Ticket

หลังจากที่ท่านทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ ใบเสร็จ และ อีเมล์ยืนยัน ส่งเข้าไปทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครบัญชี EventPass Ticket

ช่องทางที่ 3 SMS

ท่านจะได้รับลิงก์จาก SMS สำหรับดูรายละเอียดการสั่งซื้อ และเพื่อดู QR code